Kompleksowa obsługa firm w zakresie bhp :

  • wykonywanie obowiązków służby bhp,
  • szkolenia wstępne i okresowe, dla wszystkich grup pracowniczych, osób kierujących pracownikami  i  pracodawców,
  • pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia (fizycznych i chemicznych),
  • dobór ochronników słuchu,
  • badanie wydatku energetycznego,
  • opracowywanie tabeli norm przydziału odzieży roboczej,regulaminów, itp.
  • wykonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • opracowywanie instrukcji stanowiskowych  bhp,
  • prowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzanie dokumentacji powypadkowej wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy,
  • sporządzanie rejestrów wypadków przy pracy,rejestrów i kart pomiarów czynników środowiska pracy, rejestru chorób zawodowych,
  • wykonywanie okresowych analizy i kontroli stanu BHP,
  • reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli przez organy zewnętrzne (PIP, Sanepid, itp).

 

Obsługa firm w zakresie ochrony środowiska :

 • pomiary emisji gazów i pyłów do atmosfery,
 • pomiary emisji substancji chemicznych do atmosfery,
 • pomiary hałasu przemysłowego.

 

 

Licznik odwiedzin: